Мекеме жөнүндө

Мектептин тарыхы

«Аманат- Токмок» Билим берүү мекемеси 2021- жылдын 1- сентябрь айынан тартып иш алып барууда.

Кыргыз Республикасынын Билим берүү жана илим министрлигинин буйругунун негизинде, билим берүү ишмердүүлүгүн жүргүзүү үчүн, лицензия берилген.

Мекеме КРнын Чүй- Бишкек юстиция башкармалыгы 03.08.2020- жылы бекиткен Уставтын негизинде иш алып барат.

 

Мекеменин максаты:

  • социалдык жана экономикалык муктаждыктарга ылайык инновациялык ачык билим берүү системасын түзүү менен өз өлкөсүнүн билимдүү, коомдук иштерге активдүү катышкан, чыгармачыл ой жүгүрткөн окуучулардын жаңы муунун калыптандыруу жана тарбиялап чыгуу.
  • Бүгүнкү кундүн талабына ылайык ар тараптуу, билимдүү, адеп- ахлактык ынанымы, эстетикалык табити, сергек жашоосу калыптанган, жогорку маданияттуу инсанды тарбиялоо.

 

Мекеменин милдети:

  • Билим берүү
  • Тарбия берүү
  • Илимий багыттар
  • Социалдык коргоо
  • Кесиптик багыт