Сотрудники

Абдыкеримова Айнура Джумабековна Мед айым
Супатаева Акылай Намазбековна Информатика мугалими
Саякова Айнабубу Шаршеновна Тарбиячы
Аташбаева Манзура Асылбековна Тарбиячы
Надырбек кызы Аксыйнат Англис тили мугалими
Мамбеталиева Анара Абышевна Тарбиячы
Кожомкулова Айнагул Мааткуловна Математика мугалими
Асылбекова Саламат Тарбиячы
Курманалиев Азамат Эмилович Араб тили мугалими
Жумагулова Роза Ибраимкуловна Орус тили жана адабияты мугалими
Сагалиева Салима Саманчиевна Музыка мугалими
Апыш кызы Асель Башталгыч класстын мугалими
1 / 3123